Облік та управління ефективністю

Оптимальне управління персоналом досягається шляхом виявлення позитивних і негативних мотивів індивідуумів і груп в організації та відповідного стимулювання позитивних мотивів і «погашення» негативних мотивів, а також аналізу таких впливів. І допомагають у цьому інформаційні системи.

Облік персоналу
Облік персоналу

Рішення дозволяє автоматизувати процеси організації кадрового обліку та розрахунку зарплати в компаніях будь-якого рівня і галузей діяльності. Наші рішення відповідають вимогам держави.

Основний функціонал

Система дозволяє автоматизувати будь-які кадрові операції в організації: прийом на роботу, переведення, звільнення, оформлення лікарняного, відпустки, відрядження та інші. Підтримується ведення особистих справ співробітників компанії, а також забезпечується управління статусом фізичних осіб, який використовується для ідентифікації різних груп людей (наприклад, кандидат на посаду, працівник, державні службовці, колишні співробітники, особи, оформлені за трудовою угодою тощо). Набір підтримуваних кадрових операцій може бути легко розширений відповідно до специфіки.
Дозволяє створювати і змінювати (планувати) необмежену кількість організаційних структур організації, а також підтримувати діючу структуру (штатний розклад). Організаційна структура представлена у вигляді ієрархії організаційних одиниць, якими можуть бути компанія, структурний підрозділ або посада. Кожна така одиниця може бути пов'язана з набором довільних показників (наприклад, посадовими інструкціями, бальною оцінкою посади, показниками її оплати - бюджетом посади, графіком роботи з цієї посади, відкритими по ній вакансіями та іншими показниками).
Підсистема дозволяє робити налаштування довільної кількості графіків робочого часу і змін, як на день, так і на період. Ви отримаєте можливість вести календар святкових днів, автоматично формувати робочий календар, як для всієї компанії, так і для окремих працівників, автоматично розраховувати норму робочого часу на кожний звітний період, а також враховувати всі відхилення в табелі робочого часу. У модулі також надана можливість, планувати робочий час - відпустки, понаднормові, враховувати їх використання, а також компенсацію. Ведеться баланс різних категорій робочого часу і забезпечується стандартна звітність.
Підсистема дозволяє вести необмежену кількість нарахувань і утримань, збирати дані для заробітної плати з особової справи співробітника і його табеля, а також організувати паралельний розрахунок заробітної плати в декількох валютах. Можливе виконання перерахунків за попередні періоди, реалізовано формування платіжної відомості, а також відомості по виплатах працівникам і третім особам. Є можливість автоматично отримувати стандартну звітність по зарплаті. Модуль генерує дані про витрати, які можуть передаватися в зовнішні системи бухобліку.
Управління ефективністю персоналу
Управління ефективністю персоналу

Рішення дозволяє автоматизувати процеси організації кадрового обліку та розрахунку заробітної плати в компаніях будь-якого рівня і різних галузей діяльності.

Головні можливості системи

Управління по цілях організації може відбуватися тільки шляхом транслювання цілей до рівня окремого співробітника, а постановка цілей співробітникові може відбуватися тільки на підставі наявності у нього набору певних компетенцій, які дозволять досягти цієї мети. Система дозволяє описати цілі кожного співробітника організації та проводити оцінку досягнення цілей з певною періодичністю. Результати оцінки відображаються через функцію «Оцінка». Підтримується ув'язування цілей всієї організації із цілями кожного департаменту і цілей департаменту з цілями кожного співробітника цього департаменту.

У системі описуються профілі посад і відповідності їм компетенцій та кваліфікацій. Для посади рівень кожної компетенції задається в залежності від специфіки цієї посади й цілей, що стоять перед конкретним департаментом. Модуль адміністрування призначений для гарантування надійності збереження інформації, її актуальності та достовірності, забезпечення надійності бази даних та її готовності до роботи.

Рівень компетенцій співробітника можна оцінювати з певною періодичністю (наприклад, одночасно з оцінкою досягнення нею своїх цілей). Таким чином, Система може допомогти визначити, чому співробітник не досяг поставлених цілей: через недостатній рівень компетенцій (їх можна розвинути через навчання), або ж з інших причин.

Система дозволяє постійно й ефективно відслідковувати роботу персоналу, кожного співробітника, виділяти найбільш перспективних і знаходити найменш ефективних співробітників. На підставі результатів оцінки персоналу використання Система дозволяє також проаналізувати відсутні компетенції для розробки відповідних програм навчання для окремих груп співробітників.

Система істотно полегшує формування кадрового резерву шляхом функції порівняння компетенцій посад і компетенцій кандидатів на посаду, так само як і при підборі кандидатів на посаду.
Softline

Адреса:
Україна, 08341, Київська обл., Бориспільський р-н, село Вишеньки, вул.Велика набережна, будинок 11-А, приміщення 13
тел.: +38 044 323 00 80
email: info@softline.company

Компанія

Основні послуги

Входить до:

Intecracy Group
Intecracy Group — об'єднання компаній, що працюють у сфері високих технологій, кожна з яких досягла високого рівня компетенції у своєму напрямку діяльності.