Пресрелізи та блог

Кадрові системи управління ефективністю персоналу — стратегічна інвестиція для організації

Головним чинником успіху в будь-якій організації є людський ресурс. Люди, які працюють, розвиваються і прагнуть до досягнення спільної мети, є ключовим елементом в будь-якому бізнес-процесі. Система оцінки та управління ефективністю персоналу стає інструментом, який дозволяє організації бути конкурентоспроможною, забезпечуючи оптимальне використання людських ресурсів.

Про ключові переваги подібних систем сьогодні, 9 жовтня 2023 року, в ході презентації нової лінійки продуктів та послуг повідомив IT-експерт, співзасновник та член Наглядової ради міжнародного об'єднання Intecracy Group Михайло Віговський. Рішення, яке пропонує Softline, дозволяє автоматизувати процеси організації кадрового обліку, розрахунку заробітної плати та оцінки ефективності кожного співробітника в організаціях будь-якого рівня і різних галузей діяльності.

Особливості програмного рішення

Ядром системи є управління по цілях. Воно може відбуватися виключно шляхом транслювання цілей до рівня окремого співробітника, а їх постановка співробітникові може відбуватися тільки на підставі наявності у нього набору певних компетенцій, які дозволять досягти цієї мети. Система дозволяє описати цілі кожного співробітника організації та проводити оцінку досягнення цілей з певною періодичністю. Результати оцінки відображаються через функцію «Оцінка». Підтримується ув'язування цілей всієї організації із цілями кожного департаменту і цілей департаменту з цілями кожного співробітника цього департаменту.

У системі описуються профілі посад і відповідності їм компетенцій та кваліфікацій. Для посади рівень кожної компетенції задається в залежності від специфіки цієї посади й цілей, що стоять перед конкретним департаментом. Модуль адміністрування призначений для гарантування надійності збереження інформації, її актуальності та достовірності, забезпечення надійності бази даних та її готовності до роботи.

Рівень компетенцій співробітника можна оцінювати з певною періодичністю (наприклад, одночасно з оцінкою досягнення нею своїх цілей). Таким чином, Система може допомогти визначити, чому співробітник не досяг поставлених цілей: через недостатній рівень компетенцій (їх можна розвинути через навчання), або ж з інших причин.

Система дозволяє постійно й ефективно відстежувати роботу персоналу, кожного співробітника, виділяти найбільш перспективних і знаходити найменш ефективних співробітників. На підставі результатів оцінки персоналу використання Система дозволяє також проаналізувати відсутні компетенції для розробки відповідних програм навчання для окремих груп співробітників.

Система істотно полегшує формування кадрового резерву шляхом функції порівняння компетенцій посад і компетенцій кандидатів на посаду, так само як і при підборі кандидатів на посаду.

Які переваги організації надає така система?

1. Розкриття та розвиток потенціалу співробітників

- Мотивація: Систематична оцінка підвищує мотивацію, якщо працівники бачать, що їхні зусилля та досягнення визнаються та оцінюються.

- Особистісний розвиток: Виявляючи сильні та слабкі сторони кожного співробітника, можна точно спрямовувати їх особистісний та професійний розвиток.

2. Ефективність і Продуктивність

- Підвищення продуктивності: Чітке розуміння вимог та цілей приводить до збільшення ефективності та продуктивності роботи.

- Оптимізація процесів: Підсистеми управління робочим навантаженням та перевірка виконання завдань допомагає оптимізувати робочі процеси.

3. Визначення та досягнення цілей

- Чіткість та зрозумілість цілей: Орієнтація на певні критерії та цілі відділів і окремих співробітників робить цілі ясними та досяжними.

- Вимірюваність досягнень: Ключові показники ефективності (KPI) дозволяють вимірювати і аналізувати рівень досягнення цілей.

4. Збільшення лояльності персоналу

- Розбудова корпоративної культури: Відкритість, прозорість і постійний зворотний зв'язок сприяють розвитку позитивної корпоративної культури.

- Задоволення працівників: Задоволені та мотивовані співробітники менше ймовірно покинуть організацію, що зменшує таке негативне явище як текучість кадрів.

5. Прозорість та об'єктивність управління

- Відсутність суб'єктивізму: Систематизовані критерії оцінювання забезпечують об'єктивність оцінок.

- Прозорість системи: Коли кожен співробітник розуміє, як формуються його оцінки, це підвищує довіру до системи управління.

6. Стратегічне планування

- Формування стратегії: Аналіз даних про ефективність персоналу дозволяє побудувати ефективні стратегії розвитку компанії.

- Адаптація до змін: Система дозволяє швидше і ефективніше адаптуватися до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі організації.

«Впровадження системи управління ефективністю персоналу — це постійний процес, що вимагає регулярної атестації, аналізу даних та коригування підходів до управ. Тобто, низка організаційних заходів. Інформаційна система дозволяє автоматизувати, спростити та пришвидшити ці процеси, що робить загальну систему роботи організації більш ефективною», — підкреслює Михайло Віговський.

Михайло Віговський, Кадрові системи

Softline

Адреса:
Україна, 08341, Київська обл., Бориспільський р-н, село Вишеньки, вул.Велика набережна, будинок 11-А, приміщення 13
тел.: +38 044 323 00 80
email: info@softline.company

Компанія

Основні послуги

Входить до:

Intecracy Group
Intecracy Group — об'єднання компаній, що працюють у сфері високих технологій, кожна з яких досягла високого рівня компетенції у своєму напрямку діяльності.